OFERTA - Systemy dla Straży Pożarnej

Systemy Zdalnego Sterowania Radiotelefonami DZS


Systemy DZS służą do zdalnego sterowania różnymi typami radiotelefonow m.in. Motorola, za pomocą jednej pary przewodów na odległość 20 km i większej (jedna para telefoniczna lub ISDN) lub po sieci LAN. System umożliwia rozdzielenie panelu przedniego radiotelefonu (który może znajdować się np. na stanowisku dyspozytora) od układu nadawczego, który umieszcza się w bezpośrednim sąsiedztwie anteny (np. zamontowanej na wysokim budynku lub maszcie). Eliminuje to głowne źrodła strat mocy radiotelefonu, jakim sa długie kable antenowe. Dzięki systemowi zdalnego sterowania możliwe jest optymalne usytuowanie anteny i znaczne poprawienie warunków łączności radiowej.

DZS 3600M

UWAGA!!!
Po zastosowaniu systemu zdalnego sterowania sposób korzystania z radiotelefonu nie ulega zmianie.


Podstawowa konfiguracja systemu składa się z zespołu transmisyjnego umieszczonego w pobliżu anteny i jednego manipulatora głównego, który znajduje się na stanowisku dyspozytora. Urządzenia te są podłączone linią transmisyjna. Systemy DZS wyposażone są w zasilanie 230V oraz zasilanie awaryjne (akumulatory bezobsługowe) wraz z układem ładowania i kontroli rozładowania. W systemach DZS możliwe jest dołączenie do jednego zespołu nadawczego (jednego radiotelefonu) kilku manipulatorow. Pozwala to na korzystanie z radiotelefonu z kilku, oddalonych od siebie, stanowisk dyspozytorskich. Możliwość ta jest bardzo często wykorzystywana przez osob.y funkcyjne, które przebywają w innych pomieszczeniach niż dyspozytor i chcą śledzić na bieżąco akcję ratowniczą oraz włączać się w jej przebieg.


Budowa

Zespół Transmisyjny zawiera wbudowany radiotelefon (bez panelu przedniego), mikroprocesorowy zespół sterujący do buforowania i transmisji kodów, zasilacz oraz zespół gniazd do podłączenia linii sterujących oraz czujnikow alarmowych. Obudowa zespołu transmisyjnego pozwala na zamocowanie urządzenia na ścianie lub ustawienie na podłodze. Manipulator na przedniej ściance zawiera wbudowany oryginalny panel przedni radiotelefonu oraz lampki kontrolne. Na tylnej ściance zamocowany jest zestaw włącznikow i gniazda do podłączenia przewodu połączeniowego z zespołem transmisyjnym oraz urzadzeń dodatkowych.


UWAGA!!!

Dostarczony przez zamawiającego lub zakupiony w naszej firmie radiotelefon wbudowujemy do urzadzeń zdalnego sterowania w sposób nie powodujący utraty gwarancji na radiotelefon. W przypadku użycia radiotelefonu użytkownika, niezbędne jest dostarczenie wraz z nim oryginalnych przewodow zasilajacych oraz śrub mocujących radiotelefon.


Cechy systemów DZS

 • wszystkie funkcje sterujace radiotelefonu dostępne są z płyty czołowej manipulatora;
 • cyfrowa transmisja w linii sterującej (dotyczy DZS-360M i DZS-3801);
 • zasilanie 230V i zasilanie awaryjne w manipulatorach i zespole transmisyjnym (niezależne);
 • pojemność akumulatorów (manipulator 7 Ah, zespół transmisyjny 33 Ah) wystarcza na kilkugodzinna pracę przy ciagłym nadawaniu. Ponieważ sytuacja taka nie występuje w praktyce, czas pracy na zasilaniu rezerwowym jest o wiele dłuższy;
 • sygnalizacja optyczna i akustyczna zaniku zasilania podstawowego;
 • sygnalizacja optyczna i akustyczna stanu dodatkowych czujników alarmowych. Ta funkcja jest szczególnie przydatna, w sytuacji gdy zespół transmisyjny umieszczony jest np. w zamkniętym pomieszczeniu na najwyższej kondygnacji budynku. Podłaczenie do systemu np. czujnika pożarowego lub przeciwwłamaniowego pozwala dyspozytorowi zapobiec kradzieży lub zniszczeniu urządzenia;
 • sygnalizacja stanu linii sterującej – wystąpienie przerwy w linii sterującej (np. z powodu jej zerwania) jest sygnalizowane na wyświetlaczu w manipulatorze;
 • każdy manipulator wyposażony jest w gniazda umożliwiające podłączenie urzadzeń dodatkowych takich jak:
  • dodatkowy głośnik zewnętrzny (4-8 Ohm/min. 5W)
  • mikrofon bazowy
  • mikrofon nagłowny ze słuchawką
  • nożny wyłącznik nadawania
  • Stacja Bazowa DSP-15 (system alarmowania DSP-50)
  • Stacja Bazowa DTB-2001 (systemy DTS-2000 i DTI-2000)
  • urządzenie rejestrujące (np. rejestrator rozmów, magnetofon)
  • manipulator uproszczony DZS-2103;
 • możliwość zestawienia połączenia telefonicznego z abonentem sieci publicznej (PSTN) za pośrednictwem dyspozytora (standardowo w DZS-360M i DZS-3801);
 • automatyczne dostrojenie do parametrów linii transmisyjnej łączącej manipulator z zespołem transmisyjnym (dotyczy DZS-360M i DZS-3801;

Broszura (PDF)