OFERTA - Systemy dla Straży Pożarnej

Stacja bazowa



Stanowisko dyspozytorskie do zdalnego uruchamiania syren musi być wyposażone w stację bazową. Na stanowisku kierowania w PSP stosowana jest Stacja Bazowa DSP-15S, a w systemie hierarchicznym OC: wojewódzka DSP-15W/OC, powiatowa DSP-15P/OC lub gminna DSP-15G/OC.

DSP - 15


Wszystkie rodzaje stacji bazowych zawierają: moduł kodera/dekodera, układ sterowania radiotelefonem dowolnego typu, układ do współpracy z komputerem oraz wyświetlacz i manipulator umożliwiający ręczne sterowanie systemem.
Stacje bazowe różnią się zakresem uprawnień oraz oprogramowaniem systemowym. Organizacja systemu DSP-50 jest uniwersalna. Każda stacja bazowa (wojewódzka, powiatowa, gminna, PSP) może uruchamiać 1000 syren alarmowych oraz 1000 pagerów. W sieci hierarchicznej OC stacja wojewódzka może współpracować z 64 stacjami powiatowymi i 4096 stacjami gminnymi. Dzięki temu system może być budowany etapami, a rozbudowa o kolejne stacje obiektowe (z syrenami) nie wymaga zmiany urządzenia wywołującego (stacji bazowej).