OFERTA - Systemy dla Straży Pożarnej

Syreny elektroniczne serii DSESyreny Elektroniczne DSE służą do generowania alarmów i rozgłaszania komunikatów głosowych we wszystkich trybach alarmowania Państwowej Straży Pożarnej i Obrony Cywilnej. Wykorzystywane są do alarmowania służb publicznych (PSP, OSP) oraz do ostrzegania ludności cywilnej o zagrożeniach ekologicznych, militarnych, terrorystycznych, katastrofach, kataklizmach (OC). Syreny elektroniczne mogą byą również wykorzystywane w systemach ewakuacyjnych np. w dużych halach produkcyjnych, rozległych obszarach przemysłowych.Urządzenia te są przystosowane do współpracy ze Zintegrowanym Systemem Alarmowania i Ochrony Ludności DSP-50 (funkcjonującym na terenie całej Polski od 1995 r.), jak również mogą być wykorzystywane w innych tego typu systemach. Syreny Elektroniczne serii DSE w pełni wspołpracuja z systemem DSP-50.

DSE Tubowe

DSE Tubowe


DSE Szczelinowe

DSE Szczelinowe
Syreny DSE astępują stare syreny mechaniczne oferujęc wiele dodatkowych funkcji np. pełnią funkcje syreny rezerwowej w przypadku braku zasilania 230V, umożliwiają przekazywanie komunikatów głosowych. Różne moce wyjściowe Syren DSE: 400W, 600W, 800W (wyższe moce w przygotowaniu) umożliwiają ich optymalne dostosowanie do potrzeb użytkownika.


Przewaga syren elektronicznych nad syrenami mechanicznymi:


  • rozgłaszanie komunikatów głosowych z oddalonego stanowiska dyspozytora
  • rozgłaszanie stałych (nagranych) komunikatów głosowych (dźwiękowych)
  • możliwość łączenia dowolnych dźwięków w tzw. makra
  • pełnienie funkcji syreny głównej i rezerwowej; w przypadku braku zasilania 230V
  • niższe koszty eksploatacji (nie ma potrzeby opłacania abonamentu za większy pobór mocy z łącza 3 fazowego)
  • możliwość uzyskania kierunkowej lub dookólnej charakterystyki dźwiękowej
  • lepsza odporność na warunki atmosferyczne i środowiskowe (mróz, zanieczyszczenia).Wyposażenie bloku sterujacego


Generator sygnałów GSE-24 Moduł generatora umożliwia generowanie do 12 różnych dźwięków syren. Są one predefiniowane przez producenta. W celu upodobnienia dźwięku do syreny mechanicznej definiowany jest czas rozbiegu (narastania) oraz czas wybiegu (opadania) dźwięku. Oprócz tego istnieje możliwość nagrania/odtwarzania 12 komunikatów słownych lub dowolnych dźwięków (nagranych w postaci plików .wav) o czasie trwania do 10 sekund każdy. Dźwięki takie jak: syrena, komunikat, cisza, inny dowolny dźwięk można ze sob.ą łączyć w całość, tworząc tzw. makra, których może być 8.Akumulatory


Syrena Elektroniczna DSE pełni jednocześnie funkcje syreny alarmowej głównej i rezerwowej. W przypadku awarii zasilania 230V, urządzenie zasilane jest z dwóch bezobsługowych akumulatorów 12V o pojemności 33Ah każdy. Akumulatory zapewniają emisję minimum dziesięciu trzyminutowych alarmów po upływie 24h od momentu zaniku zasilania podstawowego. Syrena może pracować na zasilaniu rezerwowym przez tydzień (stand by).

Broszura (PDF)